HABILIS w internecie:
Facebook Instagram Linkedin Youtube
Telefon
Telefon: 604 190 505

Bezpłatny poradnik "6 najczęstszych błędów w rehabilitacji ręki spastycznej" Pobierz poradnik

⭐⭐
Rehabilitacja S.M.A.R.T. Program Bliższych Celów

Do których Pacjentów kierujemy Program Bliższych Celów?

 • Po udarze
 • Po urazie mózgu
 • Z innymi schorzeniami neurologicznymi

Kiedy wybrać Program Bliższych Celów S.M.A.R.T.?

 • Jeśli planujesz pobyt rehabilitacyjny przez co najmniej 2 tygodnie
 • Jeśli chcesz poznać jak ćwiczyć z Ortezą SaeboFlex
 • Jeśli jesteś zdecydowany na intensywny program ćwiczeń

 

Sprawdź termin >>

Nasze zobowiązanie:
dostarczanie efektywnej terapii. 

Naszym Pacjentom zapewniamy:

 1. Największe doświadczenie w Polsce w konsultacjach i rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu z ortezą SaeboFlex 
 2. Profesjonalną analizę kliniczną problemów funkcjonalnych Pacjenta, udokumentowaną wieloma międzynarodowymi certyfikatami.
 3. Rehabilitację z pomocą wysoko wykwalifikowanych specjalistów: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, a także logopedów i neuropsychologów.
 4. Wyznaczenie dopasowanych i osiągalnych dla pacjenta celów rehabilitacji oraz stałą ocenę postępów pacjenta w terapii.
 5. Korzystanie z pełnej oferty innowacyjnych produktów Saebo, a także innego specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji neurologicznej, który efektywnie łączymy z uznanymi metodami fizjoterapii (Bobath, PNF, etc…)
 6. Lokalizację w centrum Warszawy z możliwością zakwaterowania dla Pacjenta i Opiekuna oraz łatwy dojazd komunikacją miejską

 

Nasze podejście S.M.A.R.T. do rehabilitacji, czyli nastawienie na cele

Program S.M.A.R.T. Habilis jest dedykowany dla pacjentów po udarze mózgu zdeterminowanych odzyskać maksymalną sprawność w zakresie funkcji chwytnej kończyny górnej i jakości chodzenia.

Opieramy się na badaniach oraz na wieloletnich doświadczeniach. Jak wszystkie działania, które mają przynieść określony efekt, rehabilitacja Pacjenta musi posiadać dostosowane do potrzeb, konkretne, mierzalne i osiągalne dla niego cele.

Dlatego podstawowym elementem pobytu rehabilitacyjnego w Habilis jest określenie wraz z zespołem terapeutów celów S.M.A.R.T.: na dany pobyt.  Co oznacza akronim S.M.A.R.T (z ang. „mądry”)dla Pacjenta?

 Rehabilitacja nakierowana na cel

Osiągnięcie cząstkowych celów, pozwala na określenie założeń kolejnego etapu aktywności, a w konsekwencji zbliża Pacjenta do finalnego celu, którym jest wyzdrowienie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego  poziomu zaangażowania i utrzymaniu motywacji.

 

Zasady Programu Bliższych Celów S.M.A.R.T.

Dwutygodniowy Program Bliższych Celów S.M.A.R.T. kończyny górnej z Ortezą SaeboFlex pozwala Pacjentowi na wstępne wdrożenie najważniejszych założeń efektywnego procesu rehabilitacji.

Program rozpoczyna się wstępną Konsultacją, podczas której Specjalista Fizjoterapii Habilis dokonuje oceny aktualnych deficytów oraz ustala wraz z Pacjentem cele funkcjonalne na nadchodzący czas wspólnej rehabilitacji.

Na koniec każdego z pobytów Pacjent otrzymuje program ćwiczeń do domu, aby kontynuować realizację ustalonych celów w Habilis.

Turnusy HABILIS skupiają się na trzech kluczowych czynnikach stymulujących plastyczność mózgu: intensywność, powtarzalność i funkcjonalność ćwiczeń , dlatego podczas indywidualnej terapii funkcjonalnej łączymy innowacyjne rozwiązania ortotyczne z terapią metodami PNF i Bobath, wspierając efekty elektrostymulacją i biofeedbackiem

Program Habilis zakładają dobór kilku precyzyjnie dopasowanych do potrzeb pacjenta ćwiczeń, które:

 • są wykonywane w dużej ilości powtórzeń
 • są nakierowane na osiągnięcie celu Pacjenta
 • są wykonywane w pełnej funkcji

 

Pobudzanie neuroplastyczności, czyli naukowe dowody zwiększania efektów rehabilitacji. 

Plastyczność zależna od czynności jest formą neuroplastyczności funkcjonalnej i strukturalnej, która wynika   z wykorzystania funkcji poznawczych i osobistych doświadczeń Pacjenta. Za każdym razem, gdy się poruszamy,   myślimy lub doświadczamy   czegoś nowego, nasze neurony wywołują różnorodne zmiany, które zmieniają   połączenia w mózgu. Dochodzi do tworzenia się połączeń między neuronami w strukturze układu nerwowego. Proces ten pozwala mózgowi przebudować się i odzyskiwać utracone funkcje ruchowe oraz poznawcze   (rozumienie i mowa).

Aby osiągnąć plastyczność zależną od aktywności, ćwiczenia rehabilitacyjne powinny spełniać założenia takie jak   między innymi intensywność, powtarzalność i funkcjonalność ćwiczeń (1). Intensywność jest głównym   czynnikiem powrotu do zdrowia (7, 8, 9, 10) i istnieją dowody, że możliwa jest istotna kliniczna poprawa w   miesiącach lub latach po udarze, jeśli Pacjent otrzyma odpowiednią terapię zwiększającą plastyczność. Wzrastają   wówczas jego szanse powrotu do zdrowia (4, 11). Jedna z hipotez zakłada, że powtarzalność ćwiczeń wywołuje strukturalne zmiany plastyczne, które reorganizują sieci neuronowe w mózgu, zwiększają lub normalizują pobudliwość korową i prowadzą do trwałych zmian w mózgu Pacjenta (3). Badania dowiodły, że pacjenci nie dostrzegali barier w realizacji programów o wyższej intensywności i byli pozytywnie nastawieni do cięższej pracy (12). Zadania wykonywane podczas terapii muszą być jak najbardziej zbliżone do celów do osiągnięcia (14). Trening zadaniowy wywołuje plastyczne zmiany w mózgu Pacjenta i poprawia uczenie się i retencję motoryczną (15, 16).

 

Czynniki wpływające na neuroplastyczność

Przypisy:
(1) Maier M et al., 2019, (2) Pascual-Leone A et al., 2011, (3) Ganguly K et al., 2013, (4) Daly J et al., 2019, (5) Lang C et al., 2015, (6) Lohse K et al., 2014, (7) Van Peppen R et al., 2014, (8) Veerbeek J et al., 2014, (9) Spiess M et al., 2017, (10) Schneider E et al., 2016, (11) Ward N et al., 2019, (12) Janssen J et al., 2020, (13) Connell L et al., 2018, (14) Schmidt R.A et al., 2018, (15), Pascual-Leone A et al., 1995, (16) Hubbard I et al., 2009.

Pełna oferta produktów Saebo

Jeżeli jesteś rodziną pacjenta po udarze i szukasz informacji na takie problemy jak pomóc bliskiej Ci osobie to tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z 6 podstawowymi problemami.