HABILIS w internecie:
Facebook Instagram Linkedin Youtube
Telefon
Telefon: 604 190 505

Bezpłatny poradnik "6 najczęstszych błędów w rehabilitacji ręki spastycznej" Pobierz poradnik

⭐⭐⭐
Rehabilitacja S.M.A.R.T. Program Dalszych Celów

Do których Pacjentów kierujemy Program Dalszych Celów?

 • Po udarze
 • Po urazie mózgu
 • Z innymi schorzeniami neurologicznymi

Kiedy wybrać Program Dalszych Celów S.M.A.R.T.?

 • Jeśli planujesz dłuższy pobyt rehabilitacyjny, przez co najmniej 4 tygodnie
 • Jeśli jesteś zdecydowany na intensywny program ćwiczeń i na osiągnięcie większej liczby celów
 • Jeśli chcesz ćwiczyć z Ortezą SaeboFlex i skorzystać z pełnej gamy dodatkowych usług

Dodatkowe korzyści z Programu Dalszych Celów S.M.A.R.T :

 • GRATIS 2 miesiące wypożyczenia ortezy do ćwiczeń ręki spastycznej SaeboFlex

 

Sprawdź termin >>

Nasze zobowiązanie:
dostarczanie efektywnej terapii. 

Naszym Pacjentom zapewniamy:

 1. Największe doświadczenie w Polsce w konsultacjach i rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu z ortezą SaeboFlex 
 2. Profesjonalną analizę kliniczną problemów funkcjonalnych Pacjenta, udokumentowaną wieloma międzynarodowymi certyfikatami.
 3. Rehabilitację z pomocą wysoko wykwalifikowanych specjalistów: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, a także logopedów i neuropsychologów.
 4. Wyznaczenie dopasowanych i osiągalnych dla pacjenta celów rehabilitacji oraz stałą ocenę postępów pacjenta w terapii.
 5. Korzystanie z pełnej oferty innowacyjnych produktów Saebo, a także innego specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji neurologicznej, który efektywnie łączymy z uznanymi metodami fizjoterapii (Bobath, PNF, etc…)
 6. Lokalizację w centrum Warszawy z możliwością zakwaterowania dla Pacjenta i Opiekuna oraz łatwy dojazd komunikacją miejską

 

Nasze podejście S.M.A.R.T. do rehabilitacji, czyli nastawienie na cele

Program S.M.A.R.T. Habilis jest dedykowany dla pacjentów po udarze mózgu zdeterminowanych odzyskać maksymalną sprawność w zakresie funkcji chwytnej kończyny górnej i jakości chodzenia.

Opieramy się na badaniach oraz na wieloletnich doświadczeniach. Jak wszystkie działania, które mają przynieść określony efekt, rehabilitacja Pacjenta musi posiadać dostosowane do potrzeb, konkretne, mierzalne i osiągalne dla niego cele.

Dlatego podstawowym elementem pobytu rehabilitacyjnego w Habilis jest określenie wraz z zespołem terapeutów celów S.M.A.R.T.: na dany pobyt.  Co oznacza akronim S.M.A.R.T (z ang. „mądry”)dla Pacjenta?

 Rehabilitacja nakierowana na cel

Osiągnięcie cząstkowych celów, pozwala na określenie założeń kolejnego etapu aktywności, a w konsekwencji zbliża Pacjenta do finalnego celu, którym jest wyzdrowienie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego  poziomu zaangażowania i utrzymaniu motywacji.

 

Zasady Programu Dalszych Celów S.M.A.R.T.

Innowacyjny program oparty na procesie składającym się z min. 2 pobytów po 2 tygodnie z precyzyjnym ukierunkowaniem na realizację bliższego i dalszego celu pacjenta. Program pozwala Pacjentowi na pełne wdrożenie najważniejszych założeń efektywnego procesu rehabilitacji.

2 x 2 tygodnie rehabilitacji

z przerwą na samodzielne ćwiczenia w domu

Program S.M.A.R.T. Habilis jest dedykowany dla pacjentów po udarze mózgu, zdeterminowanych odzyskać maksymalną sprawność w zakresie funkcji chwytnej kończyny górnej i jakości chodzenia. 

Co wyróżnia Program S.M.A.R.T. Habilis od wielu innych ofert?

W Habilis podchodzimy do całego programu jako procesu składającego sią z cyklu z góry zaplanowanych 2-4  tygodniowych spotkań, przedzielonych okresami pobytu pacjenta w domu. 

Podczas wywiadu (czyli wstępnej Konsultacji) ustalamy wspólnie z Pacjentem konkretne bliskie cele rehabilitacji na każdy z kolejnych pobytów, aby w dalszej perspektywie mógł on przybliżać się do finalnego osiągnięcia głównego dalszego celu. Zrealizowanie wszystkich pobytów powinno zakończyć się sukcesem Pacjenta, czyli osiągnięciem upragnionego poziomu sprawności. 

Duża liczba powtórzeń

dopasowanych ćwiczeń

Indywidualnie dobieramy Pacjentom precyzyjnie wyselekcjonowane ćwiczeń, które realizowane są z dużą ilością powtórzeń (200-400 dziennie), dużą intensywnością i maksymalną funkcjonalnością. Zgodnie z potwierdzonymi naukowo wskazaniami to te trzy wymienione powyżej czynniki decydują poziomie pobudzania mózgu do procesu plastyczności, który decyduje czy pacjent odzyska swoją sprawność i czy niedowład wycofa się. 

Video-konsultacje wspierające

w przerwach między pobytami

Program Dalszych Celów S.M.A.R.T. zakłada, że Pacjent będzie kontynuował intensywne ćwiczenia po powrocie do domu. W celu pełnego nadzoru nad procesem rehabilitacji, zapewniamy systematyczny bezpłatny kontakt on-line z Pacjentem (video-konsultacje wspierające) podczas pobytów pacjenta w domu. Zapewni to kontynuację i podtrzymanie  całego procesu rehabilitacji.

Dodatkowo, każdy Pacjent, który zdecyduje się na co najmniej 4 tygodniowy pobyt w Habilis bezpłatnie wypożycza dopasowaną ortezę SaeboFlex na czas przerwy w rehabilitacji. Konsultacja on-line ma także za zadanie weryfikację prawidłowego używania ortezy i udzielenie ewentualnych wskazówek lub korekt.

 

Pobudzanie neuroplastyczności, czyli naukowe dowody zwiększania efektów rehabilitacji. 

Plastyczność zależna od czynności jest formą neuroplastyczności funkcjonalnej i strukturalnej, która wynika   z wykorzystania funkcji poznawczych i osobistych doświadczeń Pacjenta. Za każdym razem, gdy się poruszamy,   myślimy lub doświadczamy   czegoś nowego, nasze neurony wywołują różnorodne zmiany, które zmieniają   połączenia w mózgu. Dochodzi do tworzenia się połączeń między neuronami w strukturze układu nerwowego. Proces ten pozwala mózgowi przebudować się i odzyskiwać utracone funkcje ruchowe oraz poznawcze (rozumienie i mowa).

Aby osiągnąć plastyczność zależną od aktywności, ćwiczenia rehabilitacyjne powinny spełniać założenia takie jak   między innymi intensywność, powtarzalność i funkcjonalność ćwiczeń (1). Intensywność jest głównym   czynnikiem powrotu do zdrowia (7, 8, 9, 10) i istnieją dowody, że możliwa jest istotna kliniczna poprawa w   miesiącach lub latach po udarze, jeśli Pacjent otrzyma odpowiednią terapię zwiększającą plastyczność. Wzrastają   wówczas jego szanse powrotu do zdrowia (4, 11). Jedna z hipotez zakłada, że powtarzalność ćwiczeń wywołuje strukturalne zmiany plastyczne, które reorganizują sieci neuronowe w mózgu, zwiększają lub normalizują pobudliwość korową i prowadzą do trwałych zmian w mózgu Pacjenta (3). Badania dowiodły, że pacjenci nie dostrzegali barier w realizacji programów o wyższej intensywności i byli pozytywnie nastawieni do cięższej pracy (12). Zadania wykonywane podczas terapii muszą być jak najbardziej zbliżone do celów do osiągnięcia (14). Trening zadaniowy wywołuje plastyczne zmiany w mózgu Pacjenta i poprawia uczenie się i retencję motoryczną (15, 16).

Czynniki wpływające na neuroplastyczność

 

Przypisy:
(1) Maier M et al., 2019, (2) Pascual-Leone A et al., 2011, (3) Ganguly K et al., 2013, (4) Daly J et al., 2019, (5) Lang C et al., 2015, (6) Lohse K et al., 2014, (7) Van Peppen R et al., 2014, (8) Veerbeek J et al., 2014, (9) Spiess M et al., 2017, (10) Schneider E et al., 2016, (11) Ward N et al., 2019, (12) Janssen J et al., 2020, (13) Connell L et al., 2018, (14) Schmidt R.A et al., 2018, (15), Pascual-Leone A et al., 1995, (16) Hubbard I et al., 2009.

Pełna oferta produktów Saebo

Jeżeli jesteś rodziną pacjenta po udarze i szukasz informacji na takie problemy jak pomóc bliskiej Ci osobie to tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z 6 podstawowymi problemami.