HABILIS w internecie:
Facebook Instagram Linkedin Youtube
Telefon
Telefon: 604 190 505

Bezpłatny poradnik "6 najczęstszych błędów w rehabilitacji ręki spastycznej" Pobierz poradnik

O Nas

Misja firmy Habilis:

“Pomagamy pacjentom w odzyskaniu sprawności tworząc skuteczną rehabilitację po udarze.”

Nasza filozofia:

"Twój problem jest naszym wyzwaniem. Wierzymy, że osiągniesz swój cel" 

HABILIS (łac. „sprawny” ) – innowacja i profilaktyka

Główną specjalizacją firmy jest pomoc w odzyskiwaniu sprawności pacjentom po udarze mózgu w zakresie funkcji kończyny górnej oraz chodu na każdym etapie choroby.

W swoim podejściu do pacjentów łączymy wiedzę kliniczną, innowacyjną ortotykę (ortezy HabilisAFO, ortezy Saebo) oraz wieloletnią praktykę aby zmaksymalizować skuteczność i efektywność fizjoterapii neurologicznej.

Firma Habilis jest prekursorem nowych standardów szczególnie w usprawnianiu kończyny górnej chorych po udarze mózgu, których główną innowacją są autorskie Programy S.M.A.R.T. Bliższych i Dalszych Celów dedykowane szczególnie dla pacjentów po udarze mózgu zdeterminowanych, aby odzyskać maksymalną sprawność w zakresie funkcji chwytnej kończyny górnej i jakości chodzenia.

W portfolio firmy Habilis jest również edukacyjna platforma e-learningowa www.jakcwiczyc.pl z poradnikami dla pacjentów po udarze ich rodzin.
Dodatkowo firma Habilis posiada własną pracownie ortotyczną, w której wykonywany jest indywidualny sprzęt ortotyczny na kończyny dolne (ortezy AFO)

Połączenie innowacji, indywidualizacji i edukacji to droga jaką Habilis dąży do realizacji swojej misji.

 

Zespół

mgr Jacek Czarnek, Executive MBA - SGH-WUM Health Care Program

Specjalista Fizjoterapii

Międzynarodowy Terapeuta metody PNF i koncepcji Bobath.

Absolwent Międzynarodowego Programu PNF w Kaiser Fundation Rehabilitation Center Vallejo w USA.

Wieloletni członek zespołu fizjoterapeutów na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Od 20 lat specjalizuje się w fizjoterapii pacjentów po udarach mózgu ze szczególnym uwzględnieniem przywracania sprawności w kończynie górnej oraz poprawy i doskonalenia jakości chodu. W swojej pracy wykorzystuje innowacyjne rozwiązania takie jak dynamiczna orteza SaeboFlex i indywidualna orteza na stopę HabilisAFO.

Prekursor i jedyny instruktor terapii z ortezami firmy Saebo w Polsce (ortezy: SaeboFlex, SaeboReach, SaeboGlove).

Właściciel firmy HABILIS, której misją jest pomoc pacjentom po udarze w odzyskaniu maksymalnej sprawności w zakresie używania ręki oraz chodzenia.

Twórca i właściciel  platformy e-learningowej www.jakćwiczyć.pl

Autor poradnika online  „Ręka niedowładna po udarze. Jakich zagrożeń unikać, co trzeba wiedzieć i jak ćwiczyć?" na platformie jakćwiczyć.pl

 

mgr Julita Głowacka – Popkiewicz - Koordynatorka ds. fizjoterapii 

Specjalista Fizjoterapii

Międzynarodowa Terapeutka metody PNF i koncepcji Bobath.

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Specjalista fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego w szczególności po udarach mózgu. Ponad 20 lat stażu pracy w zespole fizjoterapeutów na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

Autorka i współautor publikacji naukowych w piśmiennictwie medycznym dotyczących spastyczności, fizjoterapii w zespole zaniedbywania i terapii wymuszonej konieczności

Współautorka  programów szkoleniowych w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu  fizjoterapii neurologicznej opracowywanych dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Absolwentka  kursów metody Kaltenborn- Evjenth, McKenzie, Integracji Strukturalnej, Taśm Kinezjologicznych oraz studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego  w Warszawie.

Wykładowca i prowadzący szkolenia z zakresu fizjoterapii neurologicznej na licznych wydarzeniach naukowych oraz w ramach kształcenia podyplomowego. 

Ekspert KIF (Krajowa Izba Fizjoterapeutów) w zakresie prowadzenia fizjoterapeutycznej dokumentacji medycznej.

Autorka poradnika „ Przywrócić Uśmiech - Poradnik dla pacjentów z niedowładem mięśni twarzy.” na platformie jakćwiczyć.pl

 

Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska

Specjalista neuropsycholog kliniczny

Kierownik Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i kursach teoretycznych do specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej i neurologii, realizowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją osób z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu oraz diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz współautorką programów komputerowych do terapii afazji („Afa System") i dysfunkcji wykonawczych („ExeSystem”). Prowadzi badania nad dynamiką zmian poznawczych w przebiegu chorób mózgowych, efektywnością rehabilitacji neuropsychologicznej z użyciem technik behawioralnych i poza-behawioralnych (m.in. neurostymulacyjnych) oraz wpływem leczenia neurochirurgicznego z zastosowaniem głębokiej stymulacji mózgu na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne operowanych osób.

Autorka poradnika „Afazja poudarowa. Poradnik z ćwiczeniami dla osób z różnymi problemami w komunikacji słownej” na platformie jakćwiczyć.pl

 

 mgr Julia Okrasa - Koordynatorka ds. operacyjnych 

Terapeutka zajęciowa, doktorantka Szkoły Doktorskiej AWF

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku terapia zajęciowa. 

Doświadczenie kliniczne w terapii pacjentów po udarach mózgu zdobywała w trakcie pracy w ośrodku rehabilitacji neurologicznej oraz podczas zajęć klinicznych i praktyk realizowanych w warszawskich szpitalach i ośrodkach rehabilitacji. W ramach pracy magisterskiej prowadziła badania na pacjentach po udarze mózgu.

Swoją wiedzę i kompetencje poszerza uczestnicząc także w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

mgr Olga Stochmalska

Logopeda

Prowadzi terapię -  afazji, dyzartrii, dysfagii oraz elektrostymulacji tych zaburzeń prądami TENS i EMS 

Absolwentka 5-letnich studiów, na kierunku logopedia ogólna i kliniczna prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w trakcie studiów, odbywając ponad roczny staż w fundacji Synapsis oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym kontynuowała pracę na oddziale rehabilitacji neurologicznej.

Uczestniczka licznych kursów i szkoleń poszerzających wiedzę z zakresu rehabilitacji neurologopedycznej.

 

mgr Anna Stefan

Terapeutka zajęciowa, pedagog, absolwentka pielęgniarskiego liceum medycznego.

Kwalifikacje zawodowe zdobywała w trakcie długoletniej pracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w oddziałach rehabilitacji psychiatrycznej i neurologicznej. Swoje kompetencje poszerzała na kursach, m.in.: IBITA Bobath, Integracji Sensorycznej wg Ayres czy Kinesiotaping. Pracę w Habilis łączy z pracą w podwarszawskim szpitalu w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

 

mgr Klaudia Adamiak

 Fizjoterapeutka, Terapeutka metody PNF, masażystka

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki i terapii neurologicznej dorosłych zdobywała w licznych warszawskich placówkach medycznych w ramach praktyk i zajęć, poradniach oraz wolontariatach.

Nagrodą za wysiłek włożony w naukę były corocznie przyznawane stypendia rektora. Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu fizjoterapii. Ukończyła akredytowany kurs PNF, kursy masażu I i II stopnia, japońskiego liftingującego masażu twarzy Kobio, masażu transbukalnego (wewnątrzustnego) twarzy, instruktorski kurs korektywy i kompensacji wad postawy.

 

mgr Elwira Borzęcka

Fizjoterapeutka, Terapeutka metody Bobath, Instruktorka nauki pływania osób niepełnosprawnych wg koncepcji Halliwick.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia.

Cenne doświadczenie zdobyła pracując w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziałach Neurologicznym oraz Rehabilitacji Neurologicznej.

Pracuje przede wszystkim z pacjentami neurologicznymi. Swoje doświadczenie w tej dziedzinie zaczęła zdobywać jeszcze w trakcie studiów podczas praktyk studenckich na Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Bielańskim, gdzie pisała prace dyplomowe dotyczące usprawniania kończyny górnej po udarze mózgu. Ponadto w trakcie studiów pracowała z pacjentami ortopedycznymi w przychodni rehabilitacyjnej „KM Sp. z o.o."

W swojej pracy korzysta z technik koncepcji Bobath oraz PNF, masażu funkcjonalnego, a także zadań ukierunkowanych na cel. 

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs „Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu"◊ Kurs "Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi - koncepcja BOBATH"
  • Szkolenie „Badanie i leczenie kręgosłupa szyjnego"
  • Szkolenie „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii"
  • Podstawowy Kurs Koncepcji Halliwick

 

 mgr Adrianna Hajdukiewicz

Fizjoterapeutka, Terapeutka metody PNF, studentka Akademii Osteopatii

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku fizjoterapia.

Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas pracy w Klinice Rehabilitacyjnej Międzylesie na oddziale neurologicznym oraz w trakcie praktyk studentkich na Oddziale Neurologicznym Szpitala Bielańskiego i w innych placówkach medycznych.

W ramach pracy magisterskiej podjęła się rocznej opieki fizjoterapeutycznej w zakresie terapii funkcjonalnej pacjenta z wielokrotnym zakażeniem COVID-19 i udarem krwotocznym móżdżku, w warunkach domowych.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • PNF Podstawowy
  • Zaawansowana Fizjoterapia Neurologiczna - autorski kurs dr hab. n. med. Macieja Krawczyka
  • Studentka 2. roku Medycyny Osteopatycznej na Akademii Osteopatii (4,5 letnie studia podyplomowe)

 

mgr Aleksandra Podgródna

Neurologopeda

Absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Obecnie pracuje jako neurologopeda w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej w chorobach neurologicznych u dorosłych zdobywała podczas licznych praktyk oraz pracy na oddziałach rehabilitacyjnych w szpitalach, poradniach oraz specjalistycznych szkoleniach i kursach w całej Polsce.

W swojej codziennej pracy prowadzi terapię neurologopedyczną pacjentów z afazją, dyzartrią oraz dysfagią, która polega na przywróceniu zdolności językowych, mowy oraz połykania.

 

Bartosz Mogiła

Trener boksu, specjalista w treningu funkcjonalnym, motorycznym i wytrzymałościowym.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku wychowanie fizyczne. Trener boksu posiadający licencję Polskiego Związku Bokserskiego.

Uczestnik wielu szkoleń i konwencji w tym prestiżowego Advanced Instructor Module w Pradze. Trener personalny i certyfikowany instruktor Les Mills.

Od kilku lat prowadzi także zajęcia boksu terapeutycznego z pacjentami z niedowładem połowiczym, w szczególności po udarach mózgu.

Swoje kompetencje stale rozwija uczestnicząc w licznych szkoleniach, wykładach naukowych i kursach z zakresu wsparcia funkcjonalnego organizmu i dietetyki.

 

Czy to TY ?

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego innowacyjnego zespołu i tworzyć fizjoterapię poza schematem to nie czekaj tylko napisz do nas już dzisiaj >>  habilis@habilis.pl

 

 

Pełna oferta produktów Saebo

Jeżeli jesteś rodziną pacjenta po udarze i szukasz informacji na takie problemy jak pomóc bliskiej Ci osobie to tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z 6 podstawowymi problemami.