09.07.2014

Ulga rehabilitacyjna po udarze mózgu – zwrot 18% ceny zakupu ortez ( do 1242 zł ! )

Ulga rehabilitacyjna po udarze mózgu – możliwość odliczenia od dochodu inaczej mówiąc zwrotu 18% ceny zakupu ortez ( do 1242 zł )

Zgodnie z ustawą za niepodlegające limitowi w odliczeniu uznaje się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.