Jak kupić ortezę ?

SaeboFlex

orteza

 

1. Konsultacja

– badanie funkcjonalne i dobór rozmiaru ortezy

– ćwiczenia wstępne z ortezą testową

– wykonywanie indywidualnych pomiarów ręki

2. Zamówienie ortezy

– umowa kupna-sprzedaży

3. Odbiór

– ortezę można odebrać po około 3 -4 tygodniach

SaeboStrech

orteza-2

 

Ortezę Saebo Stretch można otrzymać drogą wysyłkową przesyłając wypełniony fomularz zamówienia lub bezpośrednio po konsultacji w Habilis.
Zamawiam ortezę

 

 

DOFINANSOWANIE do 60% z PCPR lub MOPS, OPS!

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. ortezy Saebo i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć poniższe dokumenty

• zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem-opinią o potrzebie zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
• ofertę cenową z pełną kwotą, datą i informacją o unikalnych możliwościach oferowanych ortez lub skontaktować się z Habilis w celu otrzymania faktury proforma na ortezę Saebo (faktura proforma stanowi wycenę i musi zawierać informację pełny koszt wartości ortezy). Faktura powinna by wystawiona na osobę niepełnosprawną a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna. zawierać informację
• Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
• Aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawności.
• Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

ULGA REHABILITACYJNA – zwrot do 1250 zł !

„ Zgodnie z ustawą za niepodlegające limitowi w odliczeniu uznaje się wydatki poniesione na: zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;”

 

Rehabilitacja po udarze mózgu

Więcej

boxImg
 

Nasze wyróżnienia

laur W 2008 roku, amerykański Therapy Times przyznał produktom Saebo tytuł “Most Valuable Product” (najbardziej wartościowego produktu terapeutycznego). Ortezy Saebo są używane jako opcja terapii w ponad 1 000 klinikach i szpitalach Stanów Zjednoczonych włączając 22 z 25 najlepszych szpitali neurologicznych według U.S. News & World Report.”

W 2013 roku produkt SaeboStretch otrzymał wyróżnienie podczas Międzynarodowych Targów Rehabilitacyjnych w Łodzi. wyroznienie