Ortezy AFO

Ortezy Indywidualne

 

Nasza firma stawia na rozwój i wychodzi naprzeciw rozmaitym potrzebom pacjentów. W Habilis nie tylko zajmujemy się terapią ręki spastycznej i dystrybucją produktów Saebo. Dzięki temu, że posiadamy własną pracownię, wykonujemy zindywidualizowane ortezy na stopę typu AFO. Nasze ortezy tworzone są na bazie odlewu gipsowego nogi pacjenta, co zapewnia najlepszy efekt profilaktyczny. Podejmując decyzję o wczesnym zaopatrzeniu w ortezę, znacząco zwiększamy skuteczność całego procesu rehabilitacji, jak i poprawiamy bezpieczeństwo pacjenta. Celem używania ortezy jest stworzenie najlepszych warunków do osiągnięcia  samodzielności w chodzie oraz zminimalizowanie ryzyka upadku. Należy stosować ją wtedy, gdy używanie ma szansę wpłynąć na  poprawę sprawności pacjenta. Pozwala ona utrzymywać prawidłowe ułożenie nogi, minimalizuje błędne wzorce ruchowe, zabezpiecza staw skokowy, a także wpływa na odpowiednie wykonywanie kolejności ruchów.

Korzyści używania ortezy:

 

  • Poprawa kontroli postawy ciała
  • Hamowanie oraz redukcja nieprawidłowych wzorców ruchowych.
  • Ułatwianie zachowania prawidłowej kolejności ruchu
  • Zmniejszanie ryzyka przykurczy
  • Podnoszenie poziomu funkcjonowania pacjenta
  • Zwiększanie stabilizacji stawu skokowego
  • Znaczne zmniejszanie ryzyka upadku
  • Zwiększenie ergonomii chodu.
orteza-afo