07.08.2014

Kto może/powinien ćwiczyć z ortezą dynamiczną SaeboFlex/Reach ?

Każdy pacjent mający problemy z regulacją napięcia mięśniowego o charakterze spastyczności i mający problemy z kontrolą nadgarstka w wyproście oraz prostowaniem palców. Najczęściej dla osób po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, SM, mózgowe porażenie dziecięce i inne w innych jednostkach chorobowych, których dochodzi do ograniczenia funkcji chwytnej ręki na skutek spastyczności.