07.08.2014

Jakie korzyści daje fizjoterapia z ortezami SaeboFlex i SaeboReach i jak one działają?

“Czy można nauczyć się chodzić nie chodząc?”Nie

“Czy można nauczyć się chwytać nie chwytając?” Nie

Podstawową korzyścią takiej fizjoterapii jest unikalna możliwość samodzielnego ćwiczenia ręki i całej kończyny górnej z funkcją chwytania i puszczania przedmiotów. Ćwiczenia te mają również bardzo wysoką wartość stymulacyjną dla mózgu co przekłada się pobudzanie procesu plastyczności, który to jest bezpośrednio odpowiedzialny za powrót sprawności np.: po udarze. Na wspomnianą wysoką wartość stymulacyjną plastyczności mózgu mają wpływ przede wszystkim trzy udowodniono naukowo i opisane poniżej czynniki:

1. Duża intensywność ćwiczeń
2. Duża liczba powtórzeń
3. Charakter zadaniowy wykonywanych ćwiczeń

Podczas fizjoterapii z dynamicznymi ortezami Sabo dochodzi do kumulacji wszystkich powyższych czynników w tym samym czasie co pozwala widocznie zwiększyć efektywność i skuteczność prowadzonej rehabilitacji .

Korzyści dla pacjenta dzięki terapii z dynamiczną ortezą SaeboFlex:

  • chwytanie niedowładną spastyczną ręką (używanie ręki) – unikalna możliwość dla pacjenta!
  • możliwość samodzielnego i intensywnego ćwiczenia ręki
  • możliwość ćwiczenia w domu i poza domem
  • wprowadzenie intensywności ćwiczeń dla ręki jaka niebyła możliwa do tej pory
  • duża motywacja do ćwiczeń  ponieważ w końcu ćwiczenia zawierają element używania ręki w taki sposób w jaki pacjenci chcieli by to robić już o pierwszych dni choroby.
  • zyskanie codziennej terapii ręki bez zwiększania jej kosztów

Bardzo ważnym elementem przemawiającym za tą formą terapii jest również ogromna motywacja do tej formy ćwiczeń jaką opisują pacjenci ponieważ w końcu mogą ćwiczyć swoją niedowładną rękę w taki sposób jaki chcieli by to robić już o pierwszych dni choroby.