17.07.2017

Czy systematyczne ćwiczenie z ortezą SaeboFlex ma sens?

Na to pytanie należy odpowiedzieć analogicznym pytaniem “Czy można nauczyć się chodzić nie ćwicząc chodzenia?”

W tym przypadku odpowiedz jest jednoznaczna i oczywista, że NIE. Dlatego chcemy wyraźnie podkreślić, że tak samo jak dla nauki chodu ważne jest chodzenie, tak dla przywracania funkcji używania ręki jest chwytanie.                                  “ŻEBY ZACZĄĆ UŻYWAĆ TRZEBA MÓC CHWYTAĆ”

Intensywne ćwiczenia z angażowaniem dłoni do chwytania w jak najwcześniejszym okresie choroby mają często decydujące znaczenie dla dynamiki i stopnia powrotu funkcji ręki pacjentów.

Badania pokazują, że nawet wiele miesięcy, czy lat po udarze możliwa jest poprawa kontroli ruchów ręką ale warunek jest jeden – trzeba intensywnie ćwiczyć całą rękę z jednoczesnym angażowaniem dłoni do chwytu.

Poniżej zamieszczamy link do najnowszego artykułu opisującego pacjenta 23 lata po udarze, który dzięki intensywnej terapii połączonej również z dynamiczną ortezą SaeboFlex odzyskał sprawność dłoni:

http://m.jn.physiology.org/content/early/2017/05/17/jn.00868.2016