16.03.2013

Przełom w rehabilitacji ręki

Przełom w rehabilitacji ręki po udarze mózgu