Author Archives: admin

Bezpłatna internetowa konferencja online !!!

Co dalej z fizjoterapią spastycznej ręki po udarze?

 

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Co dalej z fizjoterapią spastycznej ręki po udarze?

 

mgr Jacek Czarnek
Dynamiczne ortezy Saebo – nowa jakość i funkcjonalność w fizjoterapii ręki spastycznej

 

Wtorek, 25 kwietnia, godzina 20.00

 

Rejestracja klikając w link poniżej:

https://habilis.clickmeeting.pl/co-dalej-z-fizjote…/register

POCHWAŁA dla Habilis za jakość naszych usług.

Bardzo pozytywna opinia na temat Habilis i jakości naszej pracy, która pojawiła się w internecie. Serdecznie dziękujemy z tego miejsca Michałowi,z którym praca była prawdziwą przyjemnością i fantastycznym doświadczeniem klinicznym. Życzymy Michałowi i wszystkim naszym podopiecznym jak najszybszego powrotu do zdrowia i realizacji postawionych celów.

 

Fragment opinii dotyczący Habilis:

 

” Ten etap był prze­ło­mowy w mojej reha­bi­li­ta­cji. Pojechałem do Warszawy na tera­pię przy uży­ciu ortezy dyna­micz­nej Saebo. Po raz pierw­szy od tego ?wypadku?, mia­łem moż­li­wość chwytu, prze­nie­sie­nia i pusz­cze­nia piłki. To był dla mnie krok milowy w stronę powrotu do zdro­wia. W tej tera­pii nie musia­łem cze­kać na efekty, ponie­waż były od razu widoczne i nama­calne. Po dwóch sesjach w sto­licy, zaku­pi­łem tą ortezę i ćwiczę na niej do dziś. Pragnę jed­nak zwró­cić uwagę na tera­peutę. Gość ma nie­sa­mo­wity talent i doświad­cze­nie w tym co robi, a jed­no­cze­śnie zaraża pozy­tywną ener­gią. Wcześniej, jak i póź­niej spo­tka­łem na swo­jej dro­dze wielu fizjo­te­ra­peu­tów, dla któ­rych byłem tylko ?ban­ko­ma­tem?. Ten Pan trak­to­wał reha­bi­li­ta­cję innych, jako pasję. Oby przy­by­wało wię­cej takich tera­peu­tów. No to zasłu­żone 3:1 dla fizjo­te­ra­peu­tów .”

 

Poniżej zamieszczamy link do całego artykułu opisującego fizjoterapię i fizjoterapeutów z punktu widzenia pacjenta:

 

http://neoreh.pl/opinia-pacjenta-nt-rehabilitacji/

Promocja Intensywnego Programu Terapii Ręki !!!

Jeżeli stale ćwiczysz, a efekty rehabilitacji  są zbyt wolne lub nie spełniają Twoich oczekiwań, skorzystaj z unikalnej oferty Habilis. Aktualnie oferujemy dwa autorskie, intensywne programy w niższej, promocyjnej cenie 240 zł za 3 godz. terapii dziennie.

 

Oferta dotyczy zarówno Intensywnego Programu Terapii Ręki jak i Intensywnej Rehabilitacji Neurologicznej. 

 

Zadzwoń i sprawdź wolne terminy w pierwszym półroczu !

 

Szczegółowe informacje na temat obu proponowanych możliwości rehabilitacji w Habilis znajdą Państwo w ofercie naszej firmy.

 

link do Intensywnego Programu Terapii Reki:

Intensywna Terapia Ręki Spastycznej

 

Zapraszamy .

Promocja Intensywnego Programu Terapii Ręki !!!

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej unikalnej oferty rehabilitacji w promocyjnej cenie 3 godzin terapii za cenę 2 godzin. Oferta dotyczy zarówno Intensywnego Programu Terapii Ręki jak i Intensywnej Rehabilitacji Neurologicznej. 

 

W związku z bardzo pozytywnym odbiorem naszej Promocji zadecydowaliśmy o jej  przedłużeniu na rok  2014.

Ostatnie wolne terminy w pierwszym półroczu !

 

Szczegółowe informacje na temat obu proponowanych możliwości rehabilitacji w Habilis znajdą Państwo w ofercie naszej firmy.

 

link do Intensywnego Programu Terapii Reki:

 

http://habilitis.nazwa.pl/habilis.pl/oferta/intensywny-program-terapii-reki/

Zapraszamy.

Promocja Intensywnego Pogramu Terapii Ręki !!!

Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej unikalnej oferty rehabilitacji w promocyjnej cenie 3 godzin terapii za cenę 2 godzin. Oferta dotyczy zarówno Intensywnego Programu Terapii Ręki jak i Intensywnego Programu Rehabilitacji Funkcjonalnej. 

 

Promocja będzie trwać od początku Listopada do końca roku 2013.

 

Szczegółowe informacje na temat obu proponowanych możliwości rehabilitacji w Habilis znajdą Państwo w ofercie naszej firmy.

 

link do Intensywnego Programu Terapii Reki:

 

http://habilitis.nazwa.pl/habilis.pl/oferta/intensywny-program-terapii-reki/

 

Zapraszamy.